Tag

Tag Archive: teknoloji

GÜNÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIYACAK ÖNDER BİR AMAÇ – 2004

GÜNÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIYACAK ÖNDER BİR AMAÇ

 Açıklama

           Bilindiği üzere günümüz üretim ve hizmet alanları teknolojiye taşındığı gibi eğitim kurumları ve eğitimlerimizde teknoloji üzerine taşınmaya başlanmış ve bu yenilik adımları her ne kadar özel okullarda daha çok talep bulmakta ise de Microsoft ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşme ve anlaşmalar ile artık devlete ait eğitim ve öğretim kurumlarınada uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda Türkiyede bir çok ilde bir çok pilot okullar bilgisayar ve teknolojik öğretmenle bu yıl itibariyle çalışmalara başlamıştır.

Buna yakın zamanda bizimde geliştirdiğimiz projeler ve önder,birleştirici ve paylaşımcı olma amacı taşıdığınıza inandığımız bir takım düşüncelerimiz bir noktada bu çalışmalarla kesişmiştir.

Bu kapsamda her zaman imkanların neye el verdiğini bilmeden yapılabilir veya uygulanabilirliğini uzun zamanlı olarak test ettiğimiz ve çeşitli kurum ve üreticilerle paylaştığımız projeler meydana gelmiştir.

Read more...

EĞİTİMDE GELİŞME VE TEKNOLOJİNİN YETİŞTİRİLMESİ GEREKEN KUŞAKLARIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -2004

Gelecek kuşakların yetişmesinde rol oynayan önemli etkenlerden birisi de yeni donanımlar, güçlü yazılımlar, internete dayalı araçların ve hizmetlerin hızla yayılmasıdır. Eğitimcilerin, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek öğretim içerik ve planlamasını yapmaları; eğitim kurumlarını güncel tutmaları ve bu sayede de yeni teknolojilerin öğrencilerine sunulmasını sağlamaları gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucu da velilerin, eğitimdeki rolünün yeni bir yapıya sahip olmasıdır.

Bugün artık teknolojinin eğitimde kullanılması değil, “Öğrenciye en iyi şekilde yardımcı olmak için teknolojinin nasıl kullanılması gerektiği” tartışılmaktadır.

Microsoft, eğitim kurumlarına destek olabilmek için bu yeni teknolojilere ve gelişim süreçlerine destek vermekte, Windows ailesini geliştirmekte, web hizmetleri, işletim sistemleri, yazılım geliştirme araçları alanlarında yatırım yapmaktadır. Modern eğitim altyapısının oluşturulabilmesi, eğitime her zaman her yerden ulaşılabilmesi ve teknolojinin eğitim kurumlarının sınıf ortamlarına ve idari yapıya entegre edilebilmesi için Microsoft, geliştirip sunduğu ürünler, oluşturulan program ve ortak çalışmalarla eğitimcilere destek olmayı amaçlamaktadır.

 

“Microsoft olarak, bilgi teknolojilerinin en önemli kullanım alanının eğitimin geliştirilmesi olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz.”

Bill Gates  

Read more...