GÜNÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIYACAK ÖNDER BİR AMAÇ – 2004

GÜNÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIYACAK ÖNDER BİR AMAÇ

 Açıklama

           Bilindiği üzere günümüz üretim ve hizmet alanları teknolojiye taşındığı gibi eğitim kurumları ve eğitimlerimizde teknoloji üzerine taşınmaya başlanmış ve bu yenilik adımları her ne kadar özel okullarda daha çok talep bulmakta ise de Microsoft ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşme ve anlaşmalar ile artık devlete ait eğitim ve öğretim kurumlarınada uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda Türkiyede bir çok ilde bir çok pilot okullar bilgisayar ve teknolojik öğretmenle bu yıl itibariyle çalışmalara başlamıştır.

Buna yakın zamanda bizimde geliştirdiğimiz projeler ve önder,birleştirici ve paylaşımcı olma amacı taşıdığınıza inandığımız bir takım düşüncelerimiz bir noktada bu çalışmalarla kesişmiştir.

Bu kapsamda her zaman imkanların neye el verdiğini bilmeden yapılabilir veya uygulanabilirliğini uzun zamanlı olarak test ettiğimiz ve çeşitli kurum ve üreticilerle paylaştığımız projeler meydana gelmiştir.

Projelerimiz

           Microsoft Class Server; tüm okullarda standartlara uygun olarak hazırlanmış dersleri ve testleri web üzerinden oluşturmayı, dağıtmayı ve değerlendirmeyi kolaylaştırarak, eğitmenlerin ders programları standartlarına göre öğretcilerin gelişimini izlemeye yardımcı olur. Bu alan öğretmen ve öğrenciler için özelleştirilebilen, kişi bazlı tasarım ve web sayfası hizmetlerine sahip olunabilecek güçlü bir yönetim platformudur.

 

Etkinlikleri;

 1. Ders ve değerlendirmeleri web üzerinden gerçekleştirmek, media oluşturup her alanda bağımsız olarak kullanabilmek.
 2. Öğretmen, öğrenci ve velilerin tüm bilgileri istedikleri alandan ulaşmasına imkaan vermek.
 3. Çeşitli gruplar oluşturularak , bireysel ve gruba yönelik görüşleri ekleyebilmek.
 4. Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğretmen,öğretmen-öğretmen arasında bilgi paylaşımını sağlayarak geniş ve sınırsız bir yapı oluşturmak.
 5. Uluslararası yayıncılardan standartlara uygun yayınları satın alabilmek ve bunu bilgi paylaşımına sunmak.
 6. Düşük maliyetli ve gelişime açık bir yapısının bulunması.
 7. Kapsamlı bir desteğe gerek kalmadan, öğretmen tarafından çalışma gruplarının oluşturulması ve görev tanımlanması.
 8. Görev ve ödevlerin teslim zaman ve şeklini belirleyebilme, grup veya kişiye belirli zaman ve şartlardaki görevi verebilme.
 9. Dijital ortamda sınavların büyük kısmının yapılabilmesi, notlandırılması ve saklanabilmesi.
 10. Görüntü, ses ve sunuma dayalı ders materyallerinin ortak alanda bulundurularak herkes tarafından kullanılması veya öğrencilerin tekrar izlenimine açık olması.
 11. Haber grupları düzenlenmesi.
 12. Daha önemlisi esnek olması nedeniyle bunların dışında istenen bir çok özelliğin direkt ek yazılımlarla veya özel yazılımlarla eklenmesi.

 

 

SAN (Storage Area Network); Depolama ve sistem yönetim biriminin efektif hale getirilerek sistemin kendisine ait hataları gidermesi ve işletim/yönetim elamanlarının iş zamanının düşürülerek sistem takibini gerçekleştirmesini için bir Server / Depolama teknolojisidir. SAN bağımsız ve genişleyebilir bir depolama alanı sağlayarak efektif disk kullanımı için imkan vermekte, bunun dışında hata töleransını mevcut en düşük seviyeye indirerek teknik gereksinim zamanını artırmaktadır.

 

Blade Server Teklolojisi ; Burada kullanılması düşünülen en yeni server teknolojisidir. Bunun en büyük avantajı sorun yaşanan serverin yerinden HotPlug olarak çıkartılması ve yerine yedek bir serveri basit bir işlemle kart gibi takılarak sistemin işlerliğinin devamını sağlamasıdır. Bu teknolojiler her ne kadar kurumsal görünsede bizim gibi süreklilik gerektiren ve derslerini bilgisayar üzerinden götüren ve artık öğrencilerine müşteri hassasiyetiyle hizmek vermek gayesinde olan bir öğrenim kurumu için ideal bir projedir.

 

Merkezi Okul Eğitim Sistemi; Türkiye’de bulunan tüm Amerikan Okulları ve İngilizce eğitim veren kurumlarının eğitimde kullandıkları materyalleri ve fikri etkinliklerini bir araya getirmek, bunların arasında bir bağ kurarar Share Point Portal Server ve Class Server 3.0 teknolojisi ile birlikte bu okulları birbirine bağlamak projesi yer almaktadır. Bu kapsamda tüm okullar birbirleri arasında daha iyi iletişim kuracak, öğretmenlerin değişmesinde bile onların sağladıkları kaynaklar alan içinde muhafaza edilerek bir bilgi merkezi oluşturulacaktır. Tüm öğrenciler eski veya yeni, kendi veya diğer okuluna ait bir öğretmenin bilgi kaynağından yararlanacak, daha geniş bir kaynağa sahip olacaktır. Bunun dışında böyle bir etkinlik etik olarak da aynı kapsamda olan okullarımızı sürekli olarak birbirine bağlı tutacaktır. Eğer maddi kaynaklar sağlanırsa okullarda verilen daha önce kaydedilmiş dersler veya o an verilen dersler canlı olarak öğrencinin tekrar izlenimine sunulacak ve bilgi kapsamı genişleticek, öğrenci kaybettiği veya algılayamadığı yeri tekrar edebilecek veya gerekirse başka bir okuldaki öğretmenin tarzıyla yeniden dinleyerek daha zengin ve renkli kaynaklara sahip olarak efektif düşünme imkanı bulacaktır.

 

Öğrenci Teknolojik Eğitim Sınırı ; artık eskiden olduğu gibi bir bilgisayar kullanmak veya excel word tabloları işleyebilmekten öteye gitmiştir. Bu nedenle öğrencilerimiz, her ne mesleği edinmek yolunda çalışırlarsa çalışsınlar teknolojinin gereksinimlerini almaları gerekmektedir. Şu anda en temel olarak kullanılan ise Microsoft Sistem Mühendisliği ve network dünyasının önderi olan Cisco Sistem Mühendisliği belgeleri ve bilgi gereksinimleridir. Bu firmalarla bu konularda konuşulmuş ve öğrencinin Üniversite becerisini önlememek için son sınıf’ı bitirmesinden hemen sonra bu sertifikalara sahip olabilmesi için gerekli eğitimlerin ilgili kurumlar tarafından verilebileceği ve istenirse bunların “Dünya Çapında Kabul Edilen” ve kurumlarda şu anda da çıta olarak değerlendirilen sertifikalara dönüştürülebileceği konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Günümüz çıtaları artık bir pc kullanımından öteye geçmiştir. Bundan ötesi bu tür sertifikalarda öğrencilerimizin Amerika’da tercih edecekleri öğretim kurumlarında büyük bir yer sahibi olmalarını ve onların ek kaynak ve gelirlere sahip olarak öğrenim aşamalarını daha rahat atlatmalarınıda sağlayacaktır. Bununda ötesinde her zaman dile getirdiğimiz gibi okulumuzdan sonraki öğrenim kurumlarına gittiklerinde, teknolojiyi öğremek için gerekli zamanı burda sarf edecekler ve asıl ilgilenmeleri gereken konulara daha yakın olabileceklerdir.

 

Sistem Yöneticiliği Eğitimleri

Sistem yöneticiliği nedir?

Sistem yöneticiliği, bir kurumun ihitiyaçlarını analiz ederek bilgisayar sistemlerini tasarlama, kurma, destekleme, geliştirme, sürekliliğini ve güvenliğini sağlama işidir.

Sistem yöneticileri ne iş yapar?

• Sistem ve iletişim altyapısını kurmak veya geliştirmek amacıyla kurum ihtiyaçlarının analizini yaparlar,

• Bu analizin sonucu olarak sistem mimarisinin tasarlanmasını sağlarlar.

• Bu mimariyi oluşturan, gerekli donanım ve yazılımların belirlenmesini, kurulumunu ve konfigürasyonlarının yapılmasını sağlarlar.

• Sistem mimarisini oluşturan parçaların sürekli, kararlı ve güvenli olacak şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla sistemleri izlerler ve performans değerlendirmelerini yaparlar.

• Çıkan ya da çıkabilecek problemlerin süratle çözülmelerini sağlarlar.

Sertifikaların bana artısı ne olur?

MCSE, MCSA,MCP, CCNA sertifikaları Windows 2003 işletim sistemine ve Network Yapı ve Mantığına hakim olunduğunu gösterir. Bu sertifikalar size Sistem Yöneticisi, Sistem Mühendisi, Sistem Analisti ve Teknik Danışman olarak çalışma ve kaynak kullanımını artırma imkanı sağlayacaktır.

Sertifika sahibi olmanız iş bulma imkanlarınızı genişleteceği gibi, hali hazırda çalıştığınız kurumda konumunuzu daha yukarıya çekmenizi sağlayacaktır.

Cisco Ağ Akademisi Programı(Cisco Network Academy Program), bilgi teknolojileri ve bilgisayar ağları kurulumu/işletimi alanlarında var olan ve gün geçtikçe artan yetişmiş insan gücü açığını kapatmak ve bu konularda uzmanlaşmak isteyen kişilere bir fırsat yaratmak amacıyla dünya çapında yürütülen kapsamlı bir eğitim programıdır.

Cisco Systems tüm dünya çapında ağ (network) çözümleri sunan bir şirkettir. Cisco Systems’ın sunduğu sertifikasyon sistemi yine tüm dünyada geçerli olan ve Cisco Certified elemanların iş bulmasında kolaylık sağlayan bir içeriğe sahiptir. Bu sertifikasyon sistemi CCNA (Cisco Certified Networking Associate), CCNP (Cisco Certified Networking Professional) ve CCIE (Cisco Certified Internetworking Expert) seviyelerinden oluşmaktadır.

 

İnternet bağlantısının ihtiyaçları karşılaması ; şu durumda elimizdeki mevcutlarla mümkün olmayacağı düşüncesindeyiz. Bu konuda kurum çapındaki kaynakların yeterli olmayacağı ve gerekli genişlikte bir internet bağlantısının sağlanamayacağı daha önemlisi kurumumuz kaynaklarının kendi ihtiyaçlarımız için kullanılması kapsamında bu konuyu TÜBİTAK ile görüştük. TÜBİTAK (UlakNet) bize ücretsiz internet Yüksek Okul ve Üniversite kapsamında ücretsiz olarak (Fiziksel Cihazların Sağlanması Şartıyla) verdiklerini, lise düzeyinde çalışmalarının olmadığını bildirdi. Buna rağmen projemiz ve gerekçeleriyle ilgili bilgi verdiğimiz zaman bu konunun tarşıtmaya açık olduğunu ve görüşme yapılabileceğini bildirdi. Bizim bunun dışındaki en büyük amacımız, bizim kaynak olarak aldığımız internet bağlantısının ücretsiz veya çok düşük ücretli olması durumunda, bunun diğer Amerikan Okulları ve Yabancı Dil ile Eğitim verilen okullara yerel şebeke üzerinden aynı şartlarla dağıtılmasını sağlamakdır. Bu hem direkt olarak bilgi paylaşımını fiziksel ağın kurulmasına sağlayacak hemde eğitimde bir birlik kurulmasına neden olacak düşüncesindeyiz.

 

Güvenlik Sistemi ; miz şu anda bir eğitim kurumunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Biz elimizden geldiği ve insanların gerekçe gösterdiği tüm talepleri yerine getirebiliyoruz. Bunların dışında Spam olarak adlandırılan reklam maillerinin yaklaşık %97’si günlük olarak kesiliyor. İstediğimiz sayfaları görünüme açıp kapatabiliyoruz. Bu tür bir sistem diğer okullar içinde iyi bir çalışma ortama ve internet gereksiz kullanımını düşürücü bir kaynak olacaktır. Bu yönde farklı olarak bizim sistemimiz yönetici konumunda bulunmak ve uçlardaki okullarında kendi kurallarını belirlereyebilecekleri bir ortam oluşturma çalışması üzerindeyiz. Bu tür global listelerin ve grupların oluşturulduğu bir yönetim mekanizması için Symantec ile birlikte çalışıyoruz.Bu proje mahiyetinde şu anda bizim kullandığımız DNS Black List, Exploid Black List, Spam List, IDS , Antivirus ve benzeri güvenlik ve koruma mekanizmalarımızın sorunsuz olarak çalıştığını görmüş ve denemiş bulunmaktayız.

 

Yazılım Desteği ; ister kurumsal olsun ister eğitimsel olsun her zaman tüm dünyada karşılaşılan global bir sorun olmaya devam etmektedir. Biz bu nedenle kullandığımız ürünleri tercih ederken öncelikte tam olarak ihtayacımıza uygun olmasını , arkasından seçenekli ve birden fazla alternatif firmadan destek alınabilecek ürünleri kullanmaya dikkat ediyoruz. Ne varki cografik ve yapısal konumumuz gereği destek her zaman sorun olmaya devam etmektedir. Daha önce girişimde bulunduğumuz bir seminerden çıkarttığımız sonuç bize teknoloji kadar bunun çözümünün ve ilerlemesinin yönü hakkında bilgi ve birikim gerektirdiğidir. Her ne kadar eğitim kurumuda olsak , sahip olduğumuz sorun ve çözüm bekleyen problemler aslında kurumsal firmalardan daha fazladır. Bu da bize dünya çapında düzenlenen seminerlere katılma ve yazılım ve sistem ile direkt olarak ilgili kişilerle görüşme olanağının gereksinimini duyurmaktadır. En son Hollanda’da düzenlenen Microsoft seminerinde Metin Ferhatoğlu burda hazırladığı bir problem listesini ki biz burada çözebildiklerimizin dışında kalanları listeledik, ancak orda Microsoft Yetkililerine sorduğu yanıtlar ve tanıştığı kişiler yardımı ile nihayetlendirmiştir. Buda bir şekilde teknisyenlerimizin bu tür katılımlarda bulunmasını, hatta mümkünse bu tür katılım organizasyonlarının ülkemizde yapılmaya başlanması gereğini ortaya koymuştur. Akademik ürünlerde bu tür toplantı ve organizasyonlarıda burda yapabilmek konusunda yeterliliğimizi yakındaki bir toplantı olan Autum Teachers Conference ile gösterdiğimize inanıyorum. Bu tür toplantılarda tüm Amerikan Okulları ve Yabancı Dil İle Eğitim Veren okullar için geleceğe bakmak ve özel bir toplantı ayarlanarak öğrencilerimizin gelecekteki yapılarını ve geleceğe hükmeden insanlarla tanışma fırsatını yakalama şansını oluşturmak anlamına gelir.

 

Akadamik Eğitim ve Denetleme Merkezi; olarak planladığımız bir departman oluşturma fikri bu planların arasında bulunmaktadır. Her ne kadar öğrencilerimize yüksek nitelik kazandırmak için çalışsakta , onlara eğitim verecek kişilerin yeterliliğini sağlamak ve bilgi birikimlerini artırmakta bu projenin gereksinimlerindendir. ECDL (European Computer Driver Liecence ) çalışmaları Metin Ferhatoğlu tarafından başlatılmıştır. Bu kurumun Türkiye’de bulunan temsilcilikleri Milli Eğitim Bakanlığı ile olan görüşmelerini tamamlama safhasına gelmiş, belirli bir süreden sonra bu kurumlarca belirlenen kişilerin onayı olmayan Bilgisayar ve Teknoloji Eğitmenleri derslere giremeyecektir. Metin Ferhatoğlu bu kapsamda ülkemizde gerekli lisansı alan “İLK”  kişidir. Avrupa Birliğine girmesi planlanan ülkemiz için bu zaten bir mecburiyet olacaktır.Bu sürecide toplum içinde yerine oturmadan sağlamak düşüncesindeyiz.

 

Sonuç olarak Teknoloji toplumlar üzerinde hükmetme çabasını olumlu şekilde tamamlamış ve bu tür gereksinimlerin gelecekte karşımıza çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu gereksinimleri şu anda kurumumuza getirmemiz bizi eğitim sektöründe lider hale getirecektir.Önder olmanın haklı gururunu herşeyde olduğu gibi bu alanda da tatmak mecburiyetindeyiz. Bu projenin ihmal edilmesi yada uygun olmayan kişelerle yürütülerek aksatılması yanlız zaman ve emek kaybına yol açacak ve projeyi gerçekleştirmesi muhtemel diğer okullara , okulumuzu bağımlı hale getirecektir. İki seçeneğimiz vardır: Ya başı çekip idari konumda olmak, yada sonlarda olanlarla aynı yeri paylaşmak.

 

Sistem Durumumuz

 

Microsoft’un sistemimize dahil olmasından sonra sistem yapımızda yeniden bir yapılanmaya gidilmiştir. İleride gelebilecek olan yeni olanaklara karşı daha öncede bahsettiğimiz gibi her zaman ihtiyacımızı tam olarak karşılayacak ve gelecekteki muhtemel projelerimize ait talepleri çözebilecek ürünler tercih etmiş bulunmaktayız.

 

 1. Network Altyapısı :Kısa zaman içerisinde Akademik Alanların hepsi ve gerekli alanların neredeyse tamamı Cat6 kablolama sistemi ile yeniden yapılandırıldı ve alt yapı sistemi elden geçirilerek binalar arasında yedekleri ile fiber hatlar çekildi. Cisco ile kurumsal anlaşma yapılarak gerekli aktarma alanlarına ve kullanılması gereken alanlar için “Cisco Swich” ler temin edildi ve geride kalan 3Com ve Intel Swichlerin değişimi için kurumsal bir anlaşma düzenlendi. Önümüzdeki sene içinde de sistemimizi tüm personelimizin ihtiyaçlarını ve yönetiminin tam olarak sağlanabileceği cihazların planlamaları yapılmış ve uygun maliyetleri görüşülmüştür.
 2. Kablosuz Network: Kurumumuz öğretmen, öğrenci ve ziyaretçilerimizin rahatça ve bağımsız ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için akademik alanlara kablosuz network hizmeti Cisco ile yapılan anlaşmanın ardından kurumumuzda faaliyete geçmiştir. Tüm akademik alanlarımızda isteyen her kişi rahatça notebooku ile birlikte internete bağlanabilir ve kullanabilir. Bu konuda belirlenmiş bir kısıtlanma yoktur. Yanlızca internet çıkışında okul içinde uyguladığımız kurallar geçerlidir.
 3. Güvenlik Sistemi : Güvenlik sistemimiz global koruma kurallarına uygun ve ilk saptama ve teşhislerimizi dünya çapında belirlenmiş kurumların ve istatistiklerin oluşturulduğu sitelerin listelerine göre koruma sağlamaktadır. Bunların dışında şu anda mevcut sistemimiz, tüm mailleri eklerini, içeriğinde uygun olmayan bilgileri, uluslar arası listelerde yasaklanmış sitelere ve kurumlara ait olup olmadığını, şartlarına uygun olmayan sitelerin denetlenmesini sağlamaktadır. Bunların bir çoğu şu an devreye alınmamıştır. Bunun dışında antivirüs desteği ve yeni çıkan virüslerin temizleme yazılımlarının çıkmamasına karşın, virüs olabilme ihtimalini araştırmak için paketleri açma ve bozukluk olup olmadığını kontrol etme özelliğide bulunmaktadır. Tüm virüs kontrolünü ve yenilemelerini kendisi otomatik olarak yönetmekte, herhangi bir soruna karşı dışardan antivirüs firmasının Türkiye Destek Kuruluşu tarafından haftada bir gün denetlemeden ve kontrolden geçmektedir.Bunun dışında ikinci bir cihaz yedekleme ve Load Balancing için temin edilmiş ve sisteme dahil edilmek üzere yurt dışından getirtilmiştir.

 

 1. PC Yenilemeleri: Bu konuda IBM ile yeni kurumsal anlaşmamız yapılmış ve bu seneki bütçemiz dahilinde labaratuarlarımızda bulunan 67 bilgisayarımız yenilenmiş herhangi bir soruna karşı yedek PC ler hazırlanmıştır. Buda bizim DownTime süremizi minimuma düşürmektedir. Teknik personelimizin yetersizliğine karşı PC alımlarında üç yıl yerinde destek anlaşması IBM’den ücretsiz destek garantisi alınmıştır. Yeni PC lerimiz ile labaraturarlarımızdaki sorun ve servis sayımız %85 ‘e yakın düşme göstermiştir. Her sene başında yaptığımız , IMAGE dump süresi 80 Dk’dan 14 Dk’ya düşmüştür. Artık bir sistemin hazırlanmış kopyası yaklaşık olarak 6 katı daha az zamanda bilgisayarlara kopyalanmaktadır.
 2. Projeksiyonlar : Labaratuarlarımıza bu sene Uzaktan Kumandalı Toshiba marka projeksiyonlar temin edilmiş ve bunlar labaraturlarda , yüksek yerlere asılarak sabitlenmiştir. Hem görüntüsel olarak hemde fonksiyonel olarak daha iyi duruma getirilmiştir.
 3. Serverler : Server Parkımız çoğunu daha önce giriş seviyesi düzeyinde ve OEM PC lerden oluşmaktaydı. Geliştirme süreci içinde çoğu serverimiz HP DL 380/360 serisine upgrade edilmiş ve server üzerindeki oluşabilecek arızalara karşın yedek parça temini için çalışmalar başlatılmıştır. Bağlantılar normal serverlerden farklı olarak 2X düzeyine eriştirilmiş, hemen hemen tüm serverler 2 kablo ile network’e tabi edilerek bağlantı performansları artırılmıştır.
 4. Yedekleme : Yedekleme sistemimizde en son teknolojinin önerdiği HP Ultrium II Backup Device ve kullanım esnekliği sınırsız olan Veritas Backup Software tercih edilmiştir.
 5. Yangın Sistemi : Bilgi işlem odamıza Uluslararası standartlara uygun olarak bir saygın bir Ingiliz kuruluşunun belirlediği proje kapsamında FM200 Gazlı Söndürme Sistemi koruması yapılmıştır. Kişisel uyarı mekanizması ve yangını durdurucu bir gaz salgılayarak, hem söndürme hemde yanğın zaiyatını en aza indirmektedir

18.Ekim.2004